Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2020.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2020.

          Ngày 18/5/2020, UBND thành phố Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Mục đích của kế hoạch nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao mức sống và chất lượng sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giảm dần khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các khu vực, các địa phương và các nhóm dân cư; từng bước xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững trên phạm vi toàn thành phố. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Kế hoạch nêu rõ, yêu cầu tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện giảm nghèo bền vững. Sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng quy định tài chính hiện hành. Huy động thêm nguồn lực và chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn lực đúng mục đích, đạt hiệu quả, tránh thất thoát.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo. Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở xã, phường, tổ, bản khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đồng thời gắn mục tiêu của chương trình giảm nghèo với mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể như: Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn thành phố giảm còn 0,77% (giảm từ 15 đến 20% tổng số hộ nghèo); 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; 100% học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định; Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đào tạo trở lên đạt 50,7%; 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đạt 100 % trạm y tế có bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vacxin đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 9,5%;  100% xã có mạng lưới trường mầm non, tiểu học và THCS; 79,1% số trường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia; Đảm bảo 100% hộ nghèo được tiếp cận nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 80% số hộ nghèo đang sử dụng nhà tiêu chưa hợp vệ sinh có nhu cầu vay vốn để xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, phường tổ, bản, tiểu khu được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; 98% các hộ dân thuộc địa bàn nghèo, xã nghèo được tiếp cận cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hỗ trợ phương tiện nghe, xem (Radio) cho 91 hộ nghèo chưa được tiếp cận thông tin.

UBND thành phố đã giao Phòng Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thành công kế hoạch năm 2020./.

Dương Hồng Thủy

1 2 3 4 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang