Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

            Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân về ý thức, trách nhiệm công dân trong thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch. Ban Thường vụ thành ủy đã ban hành Công văn số 43-CV/TU ngày 17/8/2020 yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, các đơn vị tuyên truyền của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đó tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1.Tuyền truyền thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh và thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên cổng thông tin điện tử thành phố, trên sóng phát thanh, hệ thống truyền thanh không dây các tổ, bản, tiểu khu.

2. Tiếp tục thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về những dấu hiệu và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác diễn biến tình hình dịch bệnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của các cấp ủy, chính quyền; biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch từ thành phố đến cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm, thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của tỉnh, thành phố bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

3. Hướng mạnh tuyên truyền về cơ sở, phản ánh tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền để người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật. Thông tin, hướng dẫn người dân tìm hiểu và cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thống, cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan báo, đài của trung ương, tỉnh, thành phố.

  4. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các hành vi tung tin, bịa đặt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đối với công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền, thông tin về các hình thức, chế tài xử lý (xử phạt hành chính, hình sự) đối với các vi phạm về thông tin, không thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại cộng đồng, nơi công cộng.

 5. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống Covid – 19.

6. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận thành ủy làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và tham mưu cho cấp ủy các biện pháp tuyên truyền, định hướng ổn định tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Tuyên truyền vận động và yêu cầu nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, trách nhiệm với cộng đồng với phương châm mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh,  tiếp tục yên tâm, hiểu, ủng hộ và tự giác thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của tỉnh, đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19 thành công. Phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không được gây hoang mang, mất ổn định.

         

(Nguồn: Thành ủy Sơn La)

 

1 2 3 4 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang