Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2024

Ngày 27/12/2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 212-KH/TU bề đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2024.

Mục đích đối thoại nhằm tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp. Kịp thời thông tin các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần củng cố, tăng cường dân chủ, thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lắng nghe ý kiến phản ánh, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân về những vấn đề phức tạp và những vấn đề nhân dân quan tâm ở địa phương, cơ sở. Xem xét giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền. Việc tổ chức hội nghị đối thoại phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; với phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởngphát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến việc đối thoại; làm rõ nội dung đối thoại, kiến nghị của người đối thoại và hướng giải quyết trong tổ chức đối thoại theo quy định./.

 

 

Tác giả: Hồng Thuỷ, phòng Văn hoá - Thông tin

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang