Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2023

Ngày 22/02/2023 UBND thành phố Sơn La ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2023

Theo đó mục đích của Kế hoạch được xác định: Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên. Từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển cho đoàn viên, thanh niên trên tất cả các lĩnh vực. Kịp thời vận động, kêu gọi thanh niên phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thành phố ra sức học tập, công tác tốt, để góp phần xây dựng địa phương và thành phố Sơn La hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2023.

Nội dung đối thoại: Tuyên truyền, phổ biến các chính sách về chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh, thành phố; Một số kết quả nổi bật, cách thức triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Sơn La; tác động của chuyển đổi số tới đời sống, kinh tế - xã hội của nhân dân trên địa bàn thành phố trong đó có thanh niên; những yêu cầu đặt ra đối với công tác chuyển đổi số và vai trò của thanh niên trong công tác chuyển đổi số hiện nay. Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thanh niên trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua, trong đó tập trung các vấn đề như việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; việc tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh; tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật.... ; Thanh niên đề xuất với lãnh đạo thành phố về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp để thúc đẩy, phát huy vai trò của thanh niên tham gia vào công tác chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Sơn La; kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Phổ biến, hỗ trợ thanh niên sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, tổ chức hành chính. Giải đáp những ý kiến, kiến nghị của thanh niên

Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại: Dự kiến trong quý III/2023. Sau khi công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố ít nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Luật Thanh niên.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây: Tải về

Tác giả: Hồng Thuỷ, phòng Văn hoá - Thông tin
1 2 3 4 5  ... 

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang