LĐLĐ Thành phố Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ công đoàn năm 2023
Ngày 6/10, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt toàn thành phố. Dự Hội nghị có đồng chí Lò Thị thủy, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.
anh tin bai


LĐLĐ Thành phố Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ công đoàn năm 2023.

          Tại Hội nghị, 160 đại biểu là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc, đã được báo cáo viên phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích và tác động của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023); thông tin về các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở xã, phường; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân; hình thức thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, việc công khai thông tin cơ quan, đơn vị; kết quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua; vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

          Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cán bộ công đoàn nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở trong việc thi hành Luật; đồng thời thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn./.

Tác giả: Thu Hiền

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang