Văn phòng HĐND – UBND thành phố đề ra nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm Quý IV năm 2022

    Công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố thuộc Văn phòng HĐND - UBND thành phố là đầu mối để tập trung giải quyết các TTHC của tổ chức và cá nhân đã giảm được nhiều khâu trung gian, phiền hà sách nhiễu. Sự phối kết hợp giữa các phòng chuyên môn trong giải quyết TTHC được tăng cường. Việc kiểm soát quá trình giải quyết các TTHC chặt chẽ hơn; tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn có nhiều chuyển biến tích cực…

      Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tạn hạn chế như: Dịch vụ bưu chính công ích đã được triển khai và tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố tuy nhiên đến nay chưa phát huy hiệu quả theo mong muốn.

          Nhằm khắc phục những tồn, tại hạn chế quý III và 9 tháng đầu năm 2022, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022, Văn phòng HĐND – UBND thành phố đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về việc Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố về quy định hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2. Tiếp tục thực hiện Kết luận 1130-KL/TU ngày 21.02.2020 của Ban Thường vụ thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Quyết định số 32/QĐ- UBND ngày 07/01/2021 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Sơn La năm 2021.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát TTHC trên địa bàn; rà soát tăng TTHC trong tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo sát thực tiễn, nhu cầu của người dân trên địa bàn.

4. Tiếp tục rà soát bổ sung kịp thời các văn bản liên quan đến công bố THHC để niêm yết công khai theo thẩm quyền.

5. Thực hiện tốt công tác  tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.      

Tác giả: Dương Nam, Văn phòng HĐND-UBND
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang