Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La

Họ và tên: Hoàng Quốc Trung
Sinh ngày: 03/9/1981
Dân tộc: Thái
Quên quán: Thành phố Sơn La
Nơi ở hiện nay: Bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư:
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 083511406

 

   Họ và tên: Nguyễn Văn Công
Sinh ngày: 01/12/1988
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 12, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư:
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0916940088
  Họ và tên: Bùi Thế Tùng
Sinh ngày: 14/6/1976
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Phúc Thọ, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 2, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: buithetungGTVT@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0914478677
 Họ và tên: Nguyễn Sỹ Bằng
Sinh ngày: 20/9/1980
Dân tộc: Kinh
Quên quán: huyện Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Tổ 15, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: nguyenbang182116@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0912577211
  Họ và tên: Lại Văn Thúy
Sinh ngày: 16/11/1971
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: laithuy71@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0972780898
  Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Đường
Sinh ngày: 19/5/1978
Dân tộc: Kinh
Quên quán: huyện Đô Lương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0976861978
 Họ và tên: Phan Thị Huyền Thu
Sinh ngày: 14/6/1985
Dân tộc: Kinh
Quên quán: huyện Diễn Châu, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: huyenthu.au@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0974314685
   Họ và tên: Nguyễn Tuấn Dũng
Sinh ngày: 13/5/1986
Dân tộc: Kinh
Quên quán: huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: nguyentuandung135@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0868999086; 0824601986
   Họ và tên: Phạm Hà Nam
Sinh ngày: 17/3/1980
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Lâm Thao, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: Tổ 11, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: namphbqlda.sla@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0917004980
 Họ và tên: Nguyễn Minh Trung
Sinh ngày: 15/8/1980
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 8, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: trungdatp@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0978688909; 0855980275
   Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng
Sinh ngày: 17/5/1982
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Hưng Nguyên, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Tổ 12, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0912540986
   Họ và tên: Đào Ngọc Hoan
Sinh ngày: 08/01/1985
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Tiên Lữ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0988826722
 Họ và tên: Lê Hồng Vinh
Sinh ngày: 13/11/1981
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Bình Lục, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Tổ 1, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Đảng viên: 
Hòm thư: lehongvinh@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0985541023
   Họ và tên: Hà Thị Diệu Hồng
Sinh ngày: 09/7/1970
Dân tộc: Kinh
Quên quán: huyện Văn Chấn, Yên Bái
Nơi ở hiện nay: Tổ 10, phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0904725148
   Họ và tên: Phạm Thị Hồng Hạnh
Sinh ngày:12/7/1982
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Tổ 1, phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0976979725
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Sinh ngày: 17/10/1995
Dân tộc: Mường
Quên quán: Khoái Châu, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Đảng viên: 
Hòm thư: nguyenhongnhung1795@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0973666210
   Họ và tên: Đinh Hữu Trường
Sinh ngày: 20/11/1984
Dân tộc: Mường
Quên quán: Vân Hồ, Sơn La
Nơi ở hiện nay: Tổ 6, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: dinhtruongtdc@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0979810700
  Họ và tên: Hoàng Nam Hà
Sinh ngày: 22/12/1974
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Vũ Thư, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0912121223
 Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
Sinh ngày: 20/7/1970
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Ân Thi, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0912164603
   Họ và tên: Nguyễn Tiến Bộ
Sinh ngày: 19/01/1981
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Khoái Châu, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0986998289
   Họ và tên: Phạm Hữu Quang
Sinh ngày: 10/10/1973
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Quảng Xương, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0915055014
 Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà
Sinh ngày: 01/7/1987
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Ân Thi, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Tổ 2, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0912420990
   Họ và tên: Khiếu Đức Vinh
Sinh ngày: 07/8/1986
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Vũ Thư, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0948025599
  Họ và tên: Lò văn Dũng
Sinh ngày: 13/12/1986
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Chiềng Cọ, TP Sơn La
Nơi ở hiện nay: Bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên:
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0899817686
Họ và tên: Ngô Sơn Hải
Sinh ngày: 18/8/1964
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Lương Tài, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Tổ 6, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hòm thư: ngosonhaibql@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0834198672
   Họ và tên: Phùng Thuận Anh
Sinh ngày: 08/12/1984
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Giao Thủy, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0982448717
   Họ và tên: Trần Anh Tuấn
Sinh ngày: 11/3/1985
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Phù Cừ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay:TK 3, Thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: trananhtuanqlda88@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0979432113
 Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Sinh ngày: 18/3/1984
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Bình Lục, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Bản Giảng Lắc, TP Sơn La, tỉnh Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0918222384
Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng
Sinh ngày: 22/12/1991
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Tin Dung, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư:   @gmai.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0365197199
Họ và tên: Nguyễn Thu Giang
Sinh ngày: 06/8/1989
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Thường Tín, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: nguyenthugiang68@gmai.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0985276212
Họ và tên: Nguyễn Văn Đoàn
Sinh ngày: 08/5/1994
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 15, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: doannv230@wru.vn
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0968114806
   Họ và tên: Phạm Thị Thảo
Sinh ngày: 29/10/1994
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Văn Lâm, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư:c
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0987633780
   Họ và tên: Lưu Hoàng Vũ
Sinh ngày: 11/12/1994
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Nam Đàn, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: fly.soso.high1@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0794052099
 Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Sinh ngày: 19/6/1972
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Tứ Lộc, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Tổ 10, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hòm thư: @gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 
   Họ và tên: Lường Văn Chiên
Sinh ngày: 24/12/1966
Dân tộc: Thái
Quên quán: Chiềng Cơi, TP Sơn La
Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư:c
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0368536919
   Họ và tên: Bùi Mạnh Hùng
Sinh ngày: 10/6/1968
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Tổ 1, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Học nghề
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Hòm thư: buimanhhung669@gmail.com
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0834851919
   Họ và tên: Quàng Thu Nga
Sinh ngày: 28/8/1978
Dân tộc: Thái
Quên quán: TP Sơn La
Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0396703616
   Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Sinh ngày: 07/10/1981
Dân tộc: Mường
Quên quán: Thạch Thành, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0975183781
   Họ và tên: Trịnh Vĩnh Long
Sinh ngày: 17/6/1991
Dân tộc: Kinh
Quên quán: TP Sơn La
Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0919193889
   Họ và tên: Hồ Thu Trang
Sinh ngày: 08/11/1991
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0915927789
   Họ và tên: Lường Thái Cường
Sinh ngày: 19/10/1992
Dân tộc: Thái
Quên quán: Mộc Châu, Sơn La
Nơi ở hiện nay: Tổ 4, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0388481583
   Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn
Sinh ngày: 04/9/1993
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Gia Viễn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0375399901
   Họ và tên: Nguyễn Thị Khuyên
Sinh ngày: 13/12/1986
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Tổ 1, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0888942386
   Họ và tên: Hoàng Phương Thúy
Sinh ngày: 06/10/1991
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Chiềng Xôm, Sơn La
Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0886469936
   Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thanh
Sinh ngày: 24/10/1986
Dân tộc: Thái
Quên quán: Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 5, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0944991888
   Họ và tên: Lường Xuân Hòa
Sinh ngày: 28/3/1986
Dân tộc: Thái
Quên quán: TP Sơn La
Nơi ở hiện nay: Bản Lầu, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0904856396
   Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hiệp
Sinh ngày: 13/7/1988
Dân tộc: Thái
Quên quán: Hoài Đức, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Bản Lầu, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư: 
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0974224796
   Họ và tên: Nguyễn Tú Anh
Sinh ngày: 27/11/1997
Dân tộc: Kinh
Quên quán: Thanh Liêm, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Tổ 12, phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Đảng viên: 
Hòm thư:
Điện thoại cơ quan: 02123856158; Di động: 0398167775
    

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang