Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Họ và tên: Nguyễn Xuân Ước

Chức vụ: Giám đốc

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1975

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, Phường Chiềng sinh, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Bí thư chi bộ

- Hòm thư: uocnx.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 02123774481; DĐ: 0977345569

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền                   

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10 tháng 03 năm 1986

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình 

- Nơi ở hiện nay: Tổ 6, phường Tô Hiệu,TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm sinh

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Đảng viên: Chi ủy viên

- Hòm thư: huyennt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 02123751255; DĐ: 0911212282
 
 

Họ và tên: Dương Thị Mây

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1983

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình

- Nơi ở hiện nay: Bản Lầu, phường Chiềng Lề, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm Nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: maydt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 02123852531; DĐ: 0976780136
 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng                              

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 11tháng 11 năm 1974

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Đoàn Xá, Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Tổ 14,, phường Quyết Thắng, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Không

- Hòm thư: phuongnt.thanhpho@sonla.gov.vn

   

Họ và tên: Cầm Sơn Hà

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 23 tháng 01 năm 1986

- Dân tộc: Thái  

- Quê quán: Quang Huy, Phù Yên, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Tổ 8, phường Tô Hiệu, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Không

- Hòm thư: hacs.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0788046111
   

Họ và tên: Đào Vũ Hiệp

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 20 tháng 7 năm 1986

- Dân tộc: Kinh   

- Quê quán: Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 381, Tổ 2, phường Chiềng Sinh, TPSL 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không 

- Đảng viên: Không

- Hòm thư: hiepdv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0383816801
   

Họ và tên: Lường Thị Hòa

Chức vụ:

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 02 tháng 12 năm 1990

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Mường Bú, Mường La, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Tổ 5, phường Chiềng Lề, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng khoa học cây trồng

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Đảng viên- Hòm thư: hoalt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0387879559

 

Họ và tên:  Trần Thị Nga

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 03 tháng 7 năm 1985

- Dân tộc: Kinh   

- Quê quán: Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: Tổ 10, phường Chiềng lề, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: ngatt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0982313023
 

Họ và tên:  Phan Văn Đạt

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 24 tháng 10 năm 1980

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên 

- Nơi ở hiện nay: Tổ 5, phường Chiềng Lề, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học  

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: datpv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0336998949
   

Họ và tên: Bùi Văn An

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 24 tháng 8 năm 1973

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay: Tổ 8, phường Tô Hiệu, TPSL 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: anbv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0912776311
   

Họ và tên: Vũ Thị Minh Châu

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15 tháng 12 năm 1982

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương

- Nơi ở hiện nay: Tổ 4, phường Quyết Thắng, TPSL 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: chauvtm.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0387670684
   

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1970

- Dân tộc: Kinh   

- Quê quán: Đại Mễ, Thanh Trì, Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Quyết Thắng, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Không

- Hòm thư: dungntk.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0946407899
   

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 08 tháng 12 năm 1984

- Dân tộc: Kinh   

- Quê quán: Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay: Tổ 5, phường Quyết Tâm, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: hantt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0932368389
   

Họ và tên:  Bùi Thị Thu Hồng

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 25 tháng 02 năm 1979

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng yên

- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, phường Tô Hiệu, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: hongbtt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 02123852531;   DĐ: 0934516671
   

Họ và tên: Mùi Văn Thủy

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 19 tháng 10 năm 1982

- Dân tộc: Mường  

- Quê quán: Tân Hợp, Mộc Châu, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Ỏ, Chiềng Ngần, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: thuymv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0333637787
   

Họ và tên: Phùng Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 11 tháng 12 năm 1990

- Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Tổ 5, phường Tô Hiệu, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Không

- Hòm thư: huyenptt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 02123852531; DĐ: 0386855115
   

Họ và tên: Lò Văn Nhật

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 23 tháng 3 năm 1981

- Dân tộc: Thái  

- Quê quán: Bó Mười, Thuận Châu, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Cá, phường Chiềng An, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: nhatlv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0974459679

Họ và tên: Vũ Hà Quảng

Chức vụ: Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 12 tháng 06 năm 1995

- Dân tộc: Kinh   

- Quê quán: Liên Phương, Tiên Lữ, Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay: Bản Nà Hạ 2, Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Không

- Hòm thư: quangvh.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0974689851

 


image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang