Phường Chiềng An

 

 

Họ và tên: Tòng Thị Hươi

Chức vụ: Bí thư đảng ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 31 tháng 01 năm1969

- Dân tộc: thái

- Quê quán: Bản Cọ, phường Chiềng An, TP. Sơn La

- Nơi ở hiện nay:Bản Cọ, phường Chiềng An, TP. Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Đảng viên: Đảng Viên

- Hòm thư: tonghuoichiengan1969@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123750525DĐ: 0396991969

 

 

Họ và tên: Quàng Văn Cương

Chức vụ: Phó bí thư thường trực đảng ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 27 tháng 10 năm 1970

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hài, phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên:Đảng viên

- Hòm thư: hoacuongca@gmail.com

- Số điện thoại CQ:02123750525DĐ: 0387849372

 

Họ và tên: Cầm Văn Quyết

Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 13 tháng 02 năm 1967

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Phường Chiềng An, TP. Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hài, Phường Chiềng An, TP. Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: camquyet67@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123850832 DĐ: 0982317903

 

Họ và tên: Lò Thị Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 02 tháng 01 năm 1985

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Tổ 4, Phường Chiềng An, TP. Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: lothihuongminh@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123750525 DĐ: 0847447033

 

Họ và tên: Lù Văn Hòa

Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBND

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 18 tháng 2 năm 1979

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Tổ 4, Phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: ubndphuongca@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123850832 DĐ: 0977823440

 

Họ và tên: Lò Văn Lẻ

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ phường

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 26 tháng 12 năm 1973

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Phường Chiềng An, TP.Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Tổ 2,Phường Chiềng An, TP.Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: lolemttq73@gmail.com

- Số điện thoại CQ:DĐ: 0944261273

 

Họ và tên: Lò Thị Bua

Chức vụ: Công chức văn phòng – thống kê

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 02 tháng 4 năm 1975

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Phứa Cón, Phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: lothibuachiengan@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123750525 DĐ: 0888041975

 

Họ và tên: Lù Thị Tươi

Chức vụ: Công chức văn phòng – thống kê

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 5 tháng 9 năm 1966

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Tổ 2, Phường Chiềng An, Tp. Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: ubndphuongca@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123850832 DĐ: 0982798865

 


image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang