Xã Hua La

 

 

Họ và tên: Lưu Tiến Sỹ

Chức vụ: Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15 tháng 10 năm 1977

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định

- Nơi ở hiện nay: Tổ 14 phường Quyết Thắng, tp Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: luusydd33@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123854005 DĐ: 0976890677

 

 

Họ và tên: Cà Văn Quân

Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 23 tháng 10 năm 1968

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Bản Pọng, xã Hua La, tp Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Pọng, xã Hua La, tp Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: quandanguy@gmail.com

- Số điện thoại CQ:……………DĐ: 09764546697

 

 

Họ và tên: Lò Văn Tươi

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1977

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Bản Lụa, xã Hua La, tp Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Lụa, xã Hua La, tp Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại CQ: 02123854005 DĐ: 0988654217

 

 

Họ và tên: Lèo Văn Thành

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 31 tháng 8 năm 1981

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Bản Mòng, xã Hua La, tp Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Mòng, xã Hua La, tp Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại CQ: 02123854005 DĐ: 0368247681

 

 

Họ và tên: Hà Văn Dũng

Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 27 tháng 6 năm 1984

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Bản Pọng, xã Chiềng Cọ, tp Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Pọng, xã Chiềng Cọ, tp Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: hadunghuala@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123854005 DĐ: 0374711094

 

 

Họ và tên: Tòng Thị Đôi

Chức vụ: Công chức Văn phòng Đảng ủy xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 18 tháng 7 năm 1982

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Phường Chiềng Cơi, tp Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Mòng, xã Hua La, tp Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: doihuala82@gmail.com

- Số điện thoại CQ:………………DĐ: 0963305573

 

 

Họ và tên: Lèo Văn Hoàn.

Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 14 tháng 10 năm 1966

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Bản Co Phung, xã Hua La, tp Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Co Phung, xã Hua La, tp Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: hoanubkt@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123854005 DĐ: 0368959994

 

 

 

 

 

 

 


image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang