Tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật phòng chống bạo lực gia đình.
Ngày 26/3, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật phòng chống bạo lực gia đình tại xã Chiềng Xôm.
anh tin bai

UBND thành phố tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật phòng chống bạo lực gia đình tại xã Chiềng Xôm.

     Các đồng chí là Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng các đoàn thể của xã và bản đã được báo cáo viên thành phố trao đổi, giải thích về các nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó với Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định có 91 điều và 6 chương với các nội dung: cách thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nguyên tắc, phạm vi, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dâm chủ ở cơ sở; Các biện pháp, hành vi bị nghiêm cấm. Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn như: Những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai: kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, số liệu báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước…; Nhân dân tham gia ý kiến; Nội dung, hình thức nhân dân kiểm tra, giám sát; Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định. Với Luật phòng, chống baọ lực gia đình gồm 56 điều và 6 chương: quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình, điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; Quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình. Luật có quy định chi tiết về: Những hành vi bạo lực gia đình; Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình; Chính sách của Nhà nước; Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; Quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình; Phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. Hỗ trợ, bảo vệ người vị bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình…

     Thông qua Hội nghị sẽ giúp các đồng chí là đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chi bộ, tổ bản, cán bộ xã, các đoàn thể nắm được những nội dung cơ bản của Luật, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở. Gắn với tuyên truyền các quy định của Pháp luật, với các hình thức phù hợp, tác động trực tiếp đến người dân, đảm bảo việc thực hiện Luật một cách đồng bộ, thống nhất.

Tác giả: Lã Hương

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang