Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu đất làm cơ sở đấu giá tài sản công trên địa bàn thành phố Sơn La,
Ngày 08/8/2023, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu đất làm cơ sở đấu giá tài sản công trên địa bàn thành phố Sơn La,

Ngày 08/8/2023, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu đất làm cơ sở đấu giá tài sản công trên địa bàn thành phố Sơn La, bao gồm:

          1. Khu vực dọc trục đường Tô Hiệu (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 27/10/2017) – Khu đất trụ sở Sở tài chính (cũ).

          - Quy mô, diện tích điều chỉnh 2.050m2.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh lô đất quy hoạch đất ở mật độ cao có ký hiệu SL-01 với diện tích 1.712,5m2 và 337,5m2 đất hạ tầng kỹ thuật (kè) sang đất dịch vụ - Trung tâm tài chính, Ngân hàng có ký hiệu DV-4*, diện tích lô đất DV-4* sau điều chỉnh là 2.050m2; Các chỉ tiêu sử dụng đất đối với lô đất dịch vụ DV-4*: Mật độ xây dựng tối đa 60%; Hệ số sử dụng đất tối đa 4,0 lần; chiều cao xây dựng công trình tối đa 26m (tính từ cos hiện trạng tuyến đường Tô Hiệu); số tầng tối đa 08 tầng.

2. Khu vực Lô 1 – Lô 2 dọc suối Nậm La (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 15/9/2016) – Khu đất Trụ sở Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn.

- Quy mô, diện tích điều chỉnh: 1.117m2.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh toàn bộ diện tích lô đất quy hoạch đất ở cơ quan có ký hiệu CQ22 với diện tích 1.117m2 sang đất dịch vụ hỗn hợp có ký hiệu HH22*; diện tích lô đất dịch vụ hỗn hợp HH22* sau điều chỉnh là 1.117m2. Các chỉ tiêu sử dụng đất đối với lô đất dịch vụ hôn hợp HH-22*: Mật độ xây dựng tối đa 80%; Hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần; chiều cao xây dựng công trình tối đa 20m; số tầng tối đa 05 tầng.

3. Khu vực lô 5 dọc Suối Nậm La (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 30/12/2016) – Khu đất trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La (cũ).

- Quy mô, diện tích điều chỉnh: 976m2.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh toàn bộ diện tích 976,0 m2 và chức năng sử dụng lô đất quy hoạch đất Cơ quan – Doanh nghiệp có ký hiệu CQ5-8 sang đất dịch vụ hỗn hợp có ký hiệu HH5-1*. Các chỉ tiêu sử dụng đất lô đất dịch vụ hỗn hợp HH5-1*: Diện tích 976,0m2; Mật độ xây dựng tối đa 80%; Hệ số sử dụng đất tối đa 3,2 lần; chiều cao xây dựng công trình tối đa 19m.

4. Các nội dung khác: Ngoài nội dung điều chỉnh quy hoạch như trên, các nội dung khác gi nguyên theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 15/9/2016, Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 27/10/2017  của UBND tỉnh Sơn La.

          Chi tiết có Quyết định kèm theo./.

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang