Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
109 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục cấp xã (5)- UBND xã, phường
2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục cấp xã (5)- UBND xã, phường
3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục cấp xã (5)- UBND xã, phường
4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục cấp xã (5)- UBND xã, phường
5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Giáo dục cấp xã (5)- UBND xã, phường
1. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng sản xuất của chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Nông nghiệp cấp xã (8)- UBND xã, phường
2. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ cao su, vườn rừng, vườn nhà, trang trại, cây phân tán Nông nghiệp cấp xã (8)- UBND xã, phường
3. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật đối với chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng bản Nông nghiệp cấp xã (8)- UBND xã, phường
4. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên thực hiện các biện pháp lâm sinh (Cải tạo rừng, nuôi dưỡng rừng, tỉa thưa rừng, làm giàu rừng, chuyển hóa rừng giống, khai hoang để trồng rừng), nghiên cứu khoa học đối với chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng bản Nông nghiệp cấp xã (8)- UBND xã, phường
5. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên (Gỗ bị đổ gẫy, bị chết do thiên tai; gỗ cháy, gỗ khô mục, cành, ngọn trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ và phân khu dịch vụ hành chính của Khu rừng đặc dụng) của chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng bản Nông nghiệp cấp xã (8)- UBND xã, phường
6. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng sản xuất của chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng bản Nông nghiệp cấp xã (8)- UBND xã, phường
7. Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Nông nghiệp cấp xã (8)- UBND xã, phường
8. Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Nông nghiệp cấp xã (8)- UBND xã, phường
1. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xãcủa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ cấp xã (15)- UBND xã, phường
2. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ cấp xã (15)- UBND xã, phường
3. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Nội vụ cấp xã (15)- UBND xã, phường
4. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Nội vụ cấp xã (15)- UBND xã, phường
5. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Nội vụ cấp xã (15)- UBND xã, phường
6. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ cấp xã (15)- UBND xã, phường
7. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ cấp xã (15)- UBND xã, phường
123456

 

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://