No title... No title... No title... No title... No title...
 • 02/08/2021

  Năm học 2020-2021 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,34%

  Tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, kết quả toàn tỉnh có 10.589 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 98,34%, tăng 2,6% so với năm 2020.

 • 30/07/2021

  Tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

  Để triển khai thực hiện tốt các Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, trong đó giao cho các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chủ trì triển khai thực hiện 08 Đề án. Đồng thời, ban hành 05 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

 • 30/07/2021

  Xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm, thực hiện xuyên suốt với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần giúp cán bộ và Nhân dân tiếp cận dễ dàng với các nội dung pháp luật hiện hành, trong đó phải kể đến hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo về tư vấn, hỗ trợ, PBGDPL.

 • 30/07/2021

  Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

  Để nâng cao chất lượng và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung và triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg nói riêng, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 • 30/07/2021

  Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

  Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, có trọng tâm trọng điểm. Khả năng tiếp cận của Nhân dân với hệ thống pháp luật ngày càng được nâng lên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân có nhiều kênh thông tin để tiếp cận với pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 29/07/2021

  Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

    Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm, chú trọng triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả mục tiêu, nội dung, biện pháp của Đề án. Qua đó cán bộ, nhân dân khu vực biên giới có chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, hạn chế các vụ vi phạm pháp luật, giúp cán bộ, nhân dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tăng cường hiệu lực quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân.

 • 28/07/2021

  Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

  Tại Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước quy định:  

 • 23/07/2021

  Huyện Thuận Châu đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn

  Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch PBGDPL sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cơ sở phù hợp với các đối tượng trên địa bàn. Đôn đốc các tổ chức, đoàn thể huyện gắn công tác chuyên môn với xây dựng chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền PBGDPL theo từng chuyên đề, nội dung thiết thực, sát thực tế với từng đối tượng nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

 • 20/07/2021

  Tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai hiệu quả Tủ sách pháp luật theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 227 Tủ sách pháp luật, trong đó có 114 Tủ sách pháp luật thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; có 113 tủ sách pháp luật thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang nhân nhân.

 • 13/07/2021

  Tỉnh Sơn La tập trung triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

  Để triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật và các Kế hoạch để triển khai thực hiện từng nội dung công việc.Trên cơ sở các văn bản, kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của từng ngành, địa phương. Từ đó, đã từng bước đưa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luật đi vào nề nếp, góp phần tích cực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ở địa phương.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU


Thống kê truy cập
 • Đang online: 25
 • Hôm nay: 6753
 • Trong tuần: 56,589
 • Tất cả: 8,047,020