Về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc trong các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La".
Số ký hiệu văn bản 70/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc trong các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La".
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Phạm Văn Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về