Kết quả thực hiện công tác tháng 05; Nhiệm vụ trọng tàm công tác tháng 6 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 97/BC-VPUB
Ngày ban hành 18/05/2021
Ngày hiệu lực 18/05/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác tháng 05; Nhiệm vụ trọng tàm công tác tháng 6 năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về