Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 116/BC-VPUB
Ngày ban hành 09/06/2021
Ngày hiệu lực 09/06/2021
Trích yếu nội dung Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về