Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Thào A Súa
Tài liệu đính kèm Tải về