Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ, Đơn vị: Sở Xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 1611/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/07/2021
Ngày hiệu lực 09/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ, Đơn vị: Sở Xây dựng.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về