Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đối tượng cử tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1783/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày hiệu lực 22/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đối tượng cử tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về