• UBND Thành phố
UBND Thành phố - Phòng Nội vụ
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Đỗ Mạnh Cường Trưởng phòng0212.3753379cuongdm1.thanhpho@sonla.gov.vn
2Lò Thị Dung Phó Trưởng Phòng0212.3753.322dunglt.ubtp@sonla.gov.vn
3Đinh Thu Hà Phó Trưởng Phòng0212.3753.322hadt.ubtp@sonla.gov.vn
4Nguyễn Đoan Khang Chuyên viên0212.3753.322khangnd.ubtp@sonla.gov.vn
5Nguyễn Vũ Minh Hoàng Chuyên viên02123.901111hoangnvm.ubtp@sonla.gov.vn
6Vũ Thị Hằng Chuyên viên02123.753322hangvt.thanhpho@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Phòng Kinh tế
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Phạm Thanh Bình Trưởng phòng02123.852366binhpt.thanhpho@sonla.gov.vn
2Nguyễn Văn Phú Phó Trưởng phòng02123.853770phunv.ubtp@sonla.gov.vn
3Nguyễn Tăng Thái Chuyên viên 02123.853770thaint.ubtp@sonla.gov.vn
4Nguyễn Quang Duy Chuyên viên02123.853770duynq.ubtp@sonla.gov.vn
5Nguyễn Viết Hoàng Chuyên viên02123852366hoangnv.ubtp@sonla.gov.vn
6Phạm Thị Luyến Chuyên viên02123853770luyenpt.thanhpho@sonla.gov.vn
7Dương Đức Toàn Chuyên viên02123853770toandt.thanhpho@sonla.gov.vn
8Nguyễn Quang DuyChuyên viên02123852366duynq.ubtp@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Phòng TCKH
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Ngô Thị Kim Khanh Trưởng phòng02123.858.242khanhntk.ubtp@sonla.gov.vn
2Nguyễn Văn An Phó Trưởng phòng02123.853.507annv.ubtp@sonla.gov.vn
3Vũ Thanh Phương Phó Trưởng phòng02123.855.069phuongvt.ubtp@sonla.gov.vn
4Đặng Thị Nga Chuyên viên0794 063 194ngadt.ubtp@sonla.gov.vn
5Tô Xuân Hưng Chuyên viên02123.853.507hungtx.ubtp@sonla.gov.vn
6Đinh Thị Phương Thảo Chuyên viên02123789588thaontp.ubtp@sonla.gov.vn
7Đinh Khánh Linh Chuyên viên02123 789 588linhdk.ubtp@sonla.gov.vn
8Lường Thị Huyền Chuyên viên02123.789.588huyenlt.thanhpho@sonla.gov.vn
9Trần Thu Hương Chuyên viên02123.789.588huongtt1.thanhpho@sonla.gov.vn
10Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên02123.789.588 phuongnt81.thanhpho@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Phòng Thanh tra
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Lò Phong NamChánh Thanh tranamlp.ubtp@sonla.gov.vn
2Phạm Thị Mỹ Hằng Phó Chánh Thanh Trahangptm.ubtp@sonla.gov.vn
3Đinh Thị Thu Chuyên viênthudt.ubtp@sonla.gov.vn
4Đinh Thị Thu Chuyên viênthudt.ubtp@sonla.gov.vn
5Nguyễn Điện Biên Chuyên viênbiennd.ubtp@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Phòng Tư pháp
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Vũ Xuân Bình Trưởng phòng0212.3853765binhvx.ubtp@sonla.gov.vn
2Tòng Văn Sinh Phó Trưởng phòng0212.3853765sinhtv.ubtp@sonla.gov.vn
3Lê Đình Sơn Chuyên viên0212.3853765sonlđ.ubtp@sonla.gov.vn
4Đinh Thị Minh PhươngChuyên viên0212.3853765phuongdtm.ubtp@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Văn phòng HĐND - UBND
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Đàm Thị Mai HươngTrưởng phòng0916001819huongdtm.ubtp@sonla.gov.vn
2Nguyễn Huy CườngPhó Chánh Văn phòngcuongnh.ubtp@sonla.gov.vn
3Quàng Thị TâmPhó Chánh Văn phòng02123.855.113cuongnh.ubtp@sonla.gov.vn
4Nguyễn Thị HàPhó Chánh Văn phòng0212.3.901111hant.ubtp@sonla.gov.vn
5Vũ Thành CươngChuyên viên
6Đào Khánh HuyềnChuyên viên0212385511
7Sùng A TủaChuyên viêntuasa.ubtp@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Phòng Văn hóa và Thông tin
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Lù Thị ĐoànTrưởng phòng02123.852868doanlt.thanhpho@sonla.gov.vn
2Quàng Văn Hoàng Phó Trưởng phòng 02123.853771hoangqv.thanhpho@sonla.gov.vn
3Sầm Vũ Bắc Chuyên viên 02123.853771bacsv.ubtp@sonla.gov.vn
4Lê Thị ThươngChuyên viên02123.853771thuonglt.ubtp@sonla.gov.vn
5Dương Hồng Thủy Chuyên viên02123.853771thuydh.thanhpho@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Phòng Tài nguyên môi trường
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Đoàn Xuân Thi Trưởng phòngthidx.thanhpho@sonla.gov.vn
2Nguyễn Văn PhúcPhó Trưởng phòngphucvv.ubtp@sonla.gov.vn
3Nguyễn Tiến PhươngChuyên viên0212.3858173 phuongnt.ubtp@sonla.gov.vn
4Đặng Xuân TrườngChuyên viên02123.858173truongdx.thanhpho@sonla.gov.vn
5Lại Tiến DũngChuyên viên02123.858173 dunglt.thanhpho@sonla.gov.vn
6Cao Văn ThànhChuyên viên02123.858173thanhcv.thanhpho@sonla.gov.vn
7Phạm Văn VượngChuyên viên02123.858173 vuongpv.thanhpho@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Lãnh đạo UBND Thành phố
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Đỗ Văn TrụChủ tịch UBND thành phố02123.852.363trudv.thanhpho@sonla.gov.vn
2Trần Công ChínhPhó Chủ tịch UBND thành phố02123.852.367chinhtc.thanhpho@sonla.gov.vn
3Nguyễn Thế PhươngPhó Chủ tịch UBND thành phốphuongnt.thanhpho@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Hoàng Quốc TrungPhó Giám đốc02123856158
2Bùi Thế TùngPhó Giám đốc02123856158
3Nguyễn Văn Công02123856158
4Lại Văn Thúy02123856158
5Nguyễn Thị Hải Đường02123856158
6Phan Thị Huyền Thu02123856158
7Nguyễn Tuấn Dũng02123856158
8Phạm Hà Nam02123856158
9Nguyễn Minh Trung02123856158
10Nguyễn Anh Dũng02123856158
11Đào Ngọc Hoan02123856158
12Lê Hồng Vinh02123856158
13Hà Thị Diệu Hồng02123856158
14Phạm Thị Hồng Hạnh02123856158
15Nguyễn Thị Hồng Nhung02123856158
16Đinh Hữu Trường02123856158
17Hoàng Nam Hà02123856158
18Nguyễn Văn Thắng02123856158
19Nguyễn Tiến Bộ02123856158
20Phạm Hữu Quang02123856158
21Nguyễn Mạnh Hà02123856158
22Khiếu Đức Vinh02123856158
23Lò văn Dũng02123856158
24Ngô Sơn Hải02123856158
25Phùng Thuận Anh02123856158
26Trần Anh Tuấn02123856158
27Nguyễn Thị Hà02123856158
28Nguyễn Việt Dũng02123856158
29Nguyễn Thu Giang02123856158
30Nguyễn Văn Đoàn02123856158
31Phạm Thị Thảo02123856158
32Lưu Hoàng Vũ02123856158
33Phạm Thị Thơm02123856158
34Lường Văn Chiên02123856158
35Bùi Mạnh Hùng02123856158
36Quàng Thu Nga02123856158
37Phạm Thị Thơm02123856158
38Trịnh Vĩnh Long02123856158
39Hồ Thu Trang02123856158
40Lường Thái Cường02123856158
41Nguyễn Hồng Sơn02123856158
42Nguyễn Thị Khuyên02123856158
43Hoàng Phương Thúy02123856158
44Nguyễn Thị Phương Thanh02123856158
45Lường Xuân Hòa02123856158
46Nguyễn Hoàng Hiệp 02123856158
47Nguyễn Tú Anh02123856158
UBND Thành phố - Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng02123.857.521 tuannq.ubtp@sonla.gov.vn
2Ngô Phương Mai Phó Trưởng phòng02123.754.789 mainp.ubtp@sonla.gov.vn
3Nguyễn Thị Mỹ Hương Chuyên viên02123.754.789 huongntm.ubtp@sonla.gov.vn
4Phan Thị Phương Thúy Chuyên viên02123.754.789 thuyptp.ubtp@sonla.gov.vn
5Trần Mạnh Tiến Chuyên viên02123853762tientm.thanhpho@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Phòng Giáo dục & Đào tạo
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng phòng 02123.855.433giangnth.thanhpho@sonla.gov.vn
2Trần Quốc Bình Phó Trưởng phòng 02123.852380binhtq.ubtp@sonla.gov.vn
3Nguyễn Văn CươngPhó Trưởng phòng 02123.852380 cuongnv80.thanhpho@sonla.gov.vn
4Chu Thị Hải Viên chức Mầm non 02123.852380haict.thanhpho@sonla.gov.vn
5Phạm Thị Nga Viên chức Trung học cơ sở 02123.852.380ngapt.thanhpho@sonla.gov.vn
6Lường Thị Vân Anh Viên chức 02123.852380vananhlt.thanhpho@sonla.gov.vn
7Đoàn Thị Bích Yến Công chức kế toán 02123.852380yendtb.thanhpho@sonla.gov.vn
8Đào Tiến Thành Viên chức kế toán 02123.852380thanhdt.thanhpho@sonla.gov.vn
9Nguyễn Thị Kim Hoa Nhân viên phục vụ 02123.852380hoantk.thanhpho@sonla.gov.vn
UBND Thành phố - Phòng Dân tộc
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Vũ Văn HậuChuyên viên02123.851.098hauvv.thanhpho@sonla.gov.vn

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông