• UBND THÀNH PHỐ SƠN LA
  • Lãnh đạo UBND Thành phố
  • Phòng Tài chính Kế hoạch
  • Thanh tra thành phố
  • Phòng Tư pháp
  • Văn phòng HĐND - UBND
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng Tài nguyên môi trường
  • Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội
  • Phòng Giáo dục & Đào tạo
  • Phòng Dân tộc
  • Phòng Nội vụ Thành phố
  • Phòng Kinh tế Thành phố
Phòng Kinh tế Thành phố
STT Họ Và Tên Thông tin
1Dương Đức Toàn
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:toandt.thanhpho@sonla.gov.vn
2Nguyễn Quang Duy
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:duynq.ubtp@sonla.gov.vn
3Nguyễn Tăng Thái
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:thaint.ubtp@sonla.gov.vn
4Nguyễn Văn Phú
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:phunv.ubtp@sonla.gov.vn
5Phạm Thanh Bình
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:binhpt.thanhpho@sonla.gov.vn
6Phạm Thị Luyến
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:luyenpt.thanhpho@sonla.gov.vn
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang