Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 147/KH-UBND
Ngày ban hành 15/06/2021
Ngày hiệu lực 15/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về