Tổng số: 482
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
2969/PA-UBND 16/09/2021 Vận chuyển công dân từ các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 về các địa phương tiếp nhận, quản lý Tải về 3
2947/UBND-KGVX 14/09/2021 Về việc thực hiện nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021 Tải về 3
1498/VPUB-KT 13/09/2021 Về việc thực hiện các Thông tư số: 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ Xây dựng. Tải về 2
2927/UBND-KGVX 13/09/2021 Về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân đến/về tỉnh Sơn La từ các địa phương khác. Tải về 30
2913/UBND-KGVX 12/09/2021 Về việc hoạt động trở lại đối với một số dịch vụ thiết yếu phục vụ dân sinh, kinh tế, xã hội. Tải về 25
2899/UBND-KGVX 10/09/2021 Về việc triển khai Công văn số 892-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tải về 31
2882/UBND-KT 09/09/2021 Về việc thực hiện các Thông tư số: 11/2021/TT-BXD; 12/2021/TT-BXD; 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng. Tải về 0
2877/UBND-KT 09/09/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tải về 1
2856/UBND-KGVX 07/09/2021 Về việc triển khai cổng hỗ trợ trực tuyến người lao động gặp khó khăn tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Tải về 1
2848/UBND-KGVX 07/09/2021 Về việc triển khai Công văn số 882-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tải về 15
12345678910...