Ban tuyên giáo Thành uỷ
 
anh tin bai

Họ và tên: Lê Thùy Dung

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 22 tháng 12 năm 1983

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Tổ 12, phường Quyết Thắng, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Ths

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: vuthuhuong0205@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123858942; DĐ: 0987131490

 
anh tin bai

Họ và tên: Ngô Vĩnh Thái

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày:16 tháng 6 năm 1975

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đông Anh, Thành phố Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Tổ 4, phường Quyết Tâm, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:thaingovinh@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123.753833; DĐ: 0912.614.068

 
anh tin bai

Họ và tên: Đinh Thái Sơn

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 28 tháng 2 năm 1982

- Dân tộc: Mường

- Quê quán: Gia Phù, Phù Yên, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Buổn, phường Chiềng Cơi, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Ths

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123.753833; DĐ: 0979720282

  anh tin bai

Họ và tên: Cầm Minh Thu

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày:13 tháng 7 năm 1974

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Quang Huy, Phù Yên, Sơn La

     - Nơi ở hiện nay: Tổ 4 (Bản Bó), phường Chiềng An, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: minhthustvtp@gmail.com

- Số điện thoại CQ: 02123.753833; DĐ: 0915.220.392

anh tin bai

Họ và tên: Trần Thị Thu Trang

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 21 tháng 8 năm 1982

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán:

- Nơi ở hiện nay: Tổ 6, phường Tô Hiệu, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: trantrangsonla@gmail.com

-Số điện thoại CQ: 02123753833; DĐ: 0919.511.363


image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang