DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM 2020 (Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh được phân cấp)

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM 2020

 

Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh được phân cấp

 

(Kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Sơn La)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐVT: Triệu đồng./.

 

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Ước KLHT từ khởi công đến 30/11/2019

Luỹ kế vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo

Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án

Kế hoạch vốn
năm 2020

 

Ghi chú

 

Số QĐ- ngày/ tháng/năm ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Trong đó: Vốn NSNN

Tổng cộng

Trong đó: Vốn NSNN

Tổng số

Trong đó: KH 2019

Giải ngân thanh toán

 

 

Đến thời điểm báo cáo

Ước giải ngân cả năm

Trđ: thanh toán nợ XDCB

 

*

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

8,299.791

8,299.791

7,580.267

7,580.267

3,800.000

3,800.000

3,800.000

3,800.000

3,780.267

1,000.000

-

 

 

1

Nhà lớp học điểm trường Mầm non bản Dầu, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

Phòng Giáo dục và ĐT

Chiềng Cọ

04 phòng học 1 tầng

2018-2019

3087- 23/10/2018

1,599.791

1,599.791

1,482.417

1,482.417

800.000

800.000

800.000

800.000

682.417

600.000

 

 

 

2

Trường THCS Lê Lợi, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Ngần

03 tầng 12 phòng

2018-2019

1918-02/8/2018

6,700.000

6,700.000

6,097.850

6,097.850

3,000.000

3,000.000

3,000.000

3,000.000

3,097.850

400.000

 

 

 

B

Thực hiện các công trình, dự án

 

 

 

 

 

68,328.393

67,853.449

65,754.912

65,283.913

44,714.554

10,183.280

10,183.280

10,183.280

20,569.358

17,071.931

-

 

 

I

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

68,328.393

67,853.449

65,754.912

65,283.913

44,714.554

10,183.280

10,183.280

10,183.280

20,569.358

17,071.931

 

 

 

1

Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La

UBND phường Chiềng An

Chiềng An

Cải tạo, sửa chữa

2017-2018

2764 - 31/10/2017

999.910

999.910

994.327

994.327

900.000

600.000

600.000

600.000

94.327

94.327

 

 

 

2

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La (đoạn từ nhà văn hóa bản Bó đến cuối bản Bó)

UBND phường Chiềng An

Chiềng An

Khoảng 1km; đường giao thông loại A

2017-2019

2684 - 25/10/2017

1,252.275

1,252.275

1,142.299

1,142.299

1,050.000

550.000

550.000

550.000

92.299

92.299

 

 

 

3

Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Chiềng An, thành phố Sơn La

UBND phường Chiềng An

Chiềng An

CTSC nhà làm việc 2 tầng 10 phòng và hạng mục phụ trợ

2018 - 2019

3230- 31/10/2018

1,110.000

1,110.000

1,110.000

1,110.000

350.000

350.000

350.000

350.000

760.000

600.000

 

 

 

4

Nước sinh hoạt và đường điện hạ 0,4KV khu CoCaty, bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

UBND phường Chiềng Cơi

Chiềng Cơi

Đường ống 860m, đường điện 630 m

2017 - 2018

2731 - 30/10/2017

521.546

346.602

511.411

340.411

270.000

-

-

-

70.411

70.411

 

 

 

5

Nhà văn hóa tổ 8 phường Chiềng Lề thành phố Sơn La

UBND phường
Chiềng Lề

Chiềng Lề

Nhà văn hóa có diện tích 260m2 và các hạng mục phụ trợ

2018-2019

3089- 29/10/2018

1,400.000

1,100.000

1,400.000

1,100.000

800.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

 

   

6

Đường vào khu sản xuất phố Mi, phường Chiềng Lề thành phố Sơn La

UBND phường
Chiềng Lề

Chiềng Lề

Khoảng 2km

2018-2019

3099- 24/10/2018

1,031.009

1,031.009

1,031.009

1,031.009

310.000

310.000

310.000

310.000

721.009

650.000

 

 

 

7

Cải tạo, sửa chữa Chợ trung tâm thành phố Sơn La

UBND thành phố Sơn La

Chiềng Lề

CT, SC nhà hàng thuốc lào, hàng ăn; XD sân bê tông, rãnh thoát nước; hệ thống phòng cháy chữa cháy

2016-2017

2959-31/10/2016

3,000.000

3,000.000

2,906.043

2,906.043

2,733.187

-

-

-

172.856

172.856

 

 

 

8

Cải tạo, sửa chữa chợ 7/11, thành phố Sơn La

Ban Quản lý chợ thành phố

Q.Thắng

Bể nước 30m2; sân bê tông

2016-2017

2960-31/10/2016

263.135

263.135

255.745

255.745

150.000

-

-

-

105.745

105.745

 

 

 

9

Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của Hợp tác xã 79 tại tổ 1, phường Chiềng Lề

Trung tâm phát triển quỹ đất

Chiềng Lề

GPMB

2017-2018

1161 - 28/5/2018

489.913

489.913

489.912

489.913

437.659

 

 

 

52.253

52.253

 

 

 

10

Đường trục xã Chiềng Ngần (đoạn Ca Láp - bản Híp), thành phố Sơn La

Phòng Kinh tế

Chiềng Ngần

4.480m

2014-2015

3126 - 31/7/2014

6,926.789

6,926.789

6,498.290

6,498.290

6,472.547

 

 

 

25.743

25.743

 

 

 

11

Đường giao thông từ đập hồ bản Muông đến đầu bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ

Phòng Kinh tế

Chiềng Cọ

3.000m

2015-2016

3591 - 30/11/2015

4,623.716

4,623.716

4,529.643

4,529.643

4,150.000

-

-

-

379.643

379.643

 

 

 

12

Sửa chữa phai Kẹ khắc phục hậu quả cơn bão số 1 gây ra

Phòng Kinh tế

Tô Hiệu

Chiều rộng phai 33m, chiều rộng đỉnh phai 3m, chiều cao 5,1m

2015-2016

2470 - 25/8/2015

2,187.705

2,187.705

2,117.953

2,117.953

2,103.101

-

-

-

14.852

14.852

 

 

 

13

Trồng cây xanh dọc hành lang giao thông đường Quốc lộ 6, đường Quốc 279D và một số vị trí tại các tuyến đường nội thị, thành phố Sơn La

Phòng Kinh tế

TPSL

Khoảng 1.200 cây Lát

2018 - 2019

3154- 30/10/2018

1,849.889

1,849.889

1,849.889

1,849.889

560.000

560.000

560.000

560.000

1,289.889

1,000.000

 

 

 

14

Xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ 13, phường Quyết Thắng

Phòng QLĐT

Quyết Thắng

Diện tích 10.240m2

2014-2015

4072 - 31/12/2015

5,176.793

5,176.793

5,012.802

5,012.802

5,001.406

-

-

-

11.396

11.396

 

 

 

15

Cải tạo, nâng cấp hè phố tuyến đường Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La

Phòng QLĐT

Quyết Tâm

L=3.200m

2015-2016

4704 - 21/11/2014

7,936.789

7,936.789

7,266.565

7,266.565

6,191.896

-

-

-

1,074.669

1,074.669

 

 

 

16

Đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến đường Xuân Thủy, thành phố Sơn La

Phòng QLĐT

Chiềng Lề

L=618,37m

2016

1541 - 20/5/2016

3,121.933

3,121.933

2,895.428

2,895.428

2,622.308

 

 

 

273.120

273.120

 

 

 

17

Chỉnh trang một số tuyến đường thành phố Sơn La

Phòng QLĐT

TPSL

Chỉnh trang, sơn vạch kẻ đường

2019-2020

927 -18/4/2019

2,997.747

2,997.747

2,997.747

2,997.747

100.000

100.000

100.000

100.000

2,897.747

2,000.000

 

 

 

18

Hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường thành phố Sơn La

Phòng QLĐT

TPSL

Hệ thống điện chiếu sáng L=7.610m

2019-2020

1186-14/5/2019

4,974.720

4,974.720

4,974.720

4,974.720

100.000

100.000

100.000

100.000

4,874.720

3,000.000

 

 

 

19

Trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Ngần

1 tầng, S=796m2

2017-2018

2027 - 18/8/2017

3,516.600

3,516.600

3,416.039

3,416.039

3,412.450

313.280

313.280

313.280

3.589

3.589

 

 

 

20

Hạ tầng khu tái định cư dự án Vườn ươm giống cây trồng

Ban QLDA

C.Ngần

0,56ha

2018-2019

1179 - 30/5/2018

600.000

600.000

536.354

536.354

400.000

400.000

400.000

400.000

136.354

136.354

 

 

 

21

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc thuộc khu đất thu hồi Công ty cổ phần lương thực Sơn La, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Lề

CTSC 10 gian nhà kho và phòng bảo vệ

2018 - 2020

3221- 31/10/2018

790.000

790.000

787.108

787.108

250.000

250.000

250.000

250.000

537.108

537.108

 

 

 

22

Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, phòng làm việc Thành ủy, HĐND-UBND thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Lề

Cải tạo, sửa chữa

2018-2019

3159- 30/10/2018

367.639

367.639

352.000

352.000

200.000

200.000

200.000

200.000

152.000

152.000

 

 

 

23

Hệ thống điện chiếu sáng trong ngõ khu dân cư bản Buổn, tổ 2, bàn Là, bản Pột, bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Cơi

6,78 Km

2018-2019

648 - 05/4/2018

2,458.400

2,458.400

2,345.365

2,345.365

1,500.000

1,500.000

1,500.000

1,500.000

845.365

845.365

 

 

 

24

Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Du, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Quyết Thắng

Cải tạo, nâng cấp 300m đường, 600m rãnh, giải nhựa áp phan

2018-2020

3221- 31/10/2018

2,300.000

2,300.000

2,234.098

2,234.098

700.000

700.000

700.000

700.000

1,534.098

1,534.098

 

 

 

25

Trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Ngần

01 tầng 04 phòng

2018-2020

1106-22/5/2018

1,799.703

1,799.703

1,725.291

1,725.291

1,000.000

1,000.000

1,000.000

1,000.000

725.291

725.291

 

 

 

26

Trường THCS Quyết Tâm, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Quyết Tâm

02 tầng 06 phòng

2018-2020

1972-09/8/2018

3,200.000

3,200.000

3,193.980

3,193.980

1,500.000

1,500.000

1,500.000

1,500.000

1,693.980

1,693.980

 

 

 

27

Trồng cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường mở rộng đầu đường Lê Duẩn, thành phố Sơn La

Ban QLDA ĐTXD TP

Chiềng Sinh

HTKT

2018-2019

706-06/4/2018

2,783.310

2,783.310

2,532.022

2,532.022

1,400.000

1,400.000

1,400.000

1,400.000

1,132.022

1,132.000

 

 

 

28

Kè chắn đất đá, sau nhà văn hóa bản Hay Phiêng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

UBND phường Chiềng Sinh

Chiềng Sinh

Chiều dài kè 38,37m

2019-2020

1821 - 22/7/2019

648.872

648.872

648.872

648.872

50.000

50.000

50.000

50.000

598.872

394.832

 

 

 

 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang