Thông báo công khai đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất lô số 4B - kè suối Nặm La

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA THÔNG BÁO

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>