HĐND thành phố khảo sát về chính sách hỗ trợ công tác phòng chống ma túy; tình hình quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường từ năm 2015-2017

Ngày 18.01, đoàn khảo sát của HĐND thành phố do đồng chí Quàng Văn Lâm, ủy viên BTV thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn ...

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>