Thứ 3 ngày 24 tháng 10 năm 2017
Thành phố sẵn sàng cho diễn tập ứng phó cháy rừng- tìm kiếm cứu nạn xã Chiềng Cọ 2017

Ngày 19-10 , Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng- tìm kiếm cứu nạn Thành phố đã tổ chức tổng duyệt cuộc Diễn tập chương trình diễn ...

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>