Nhà máy nước số 2 Thành phố ngừng cấp nước do bị ô nhiễm

Từ 14 giờ ngày 18/11, Nhà máy nước số 2 tại bản Kham, xã Hua La (Thành phố) thuộc Xí nghiệp cấp nước Thành phố Sơn La đã phải ...

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>