Thứ 5 ngày 21 tháng 09 năm 2017
Họp về công tác tái định cư các công trình thủy điện Sơn La

Ngày 18/9, Ban Chỉ đạo công tác tái định cư các công trình thủy điện Sơn La (Ban Chỉ đạo 369 tỉnh) đã họp với sự chủ trì của ...

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>