Thường trực HĐND phường Quyết Thắng tổ chức hội nghị trao đổi thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 13/11, Thường trực HĐND phường Quyết Thắng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức tổ chức hội nghị trao đổi thống nhất về nội dung, thời gian ...

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>