Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2021
Ngày 28/01/2020 UBND thành phố ban hành Kế hoạch số:  81/KH-UBND về việc triển khai  mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021

    Nhằm áp dụng có hiệu quả Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc được khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan; giúp lãnh đạo UBND thành phố điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công tại địa phương; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ban chỉ đạo ISO đã xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch mục tiêu chất lượng năm 2021 trong đó thế hiện rõ 6 mục tiêu cần đạt trong năm 2021 như:

    Tiếp tục duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với tất cả các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công bố.

    100% hồ sơ của khách hàng được xem xét, giải quyết (chấp thuận hoặc từ chối bằng văn bản), đúng thời gian theo quy trình giải quyết công việc và đúng quy định của pháp luật.

    100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của thành phố.

    Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định của UBND tỉnh Sơn La gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch TTHC: Có tối thiểu 45% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và có phát sinh hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 4.

    Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng đạt tối thiểu 50%;  Khống chế tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dưới 0,5%.

    Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đạt từ 95% trở lên./.

signed-signed-ke%20hoach%20

mtcl%20cap%20so.huyen.pdf

Tác giả: Trung Dũng - Văn phòng HĐND - UBND
1 2 3 4 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang