Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam

Ngày 15/5/2024, UBND thành phố ban hành công văn số 1466/UBND-CA về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Mục đích của cuộc thi nhằm tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP, Luật Căn cước đối với đời sống xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ chuyến đối số quốc gia; quán triệt về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội trong việc triên khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023.

Nội dung văn bản kèm theo: Tải về

 

 

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 89 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang