Phường Tô Hiệu
 

Họ và tên: Lò Thị Bình Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 26/7/1970

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hẹo – phường Tô Hiệu, TP Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: binhlt2.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 0212.3855900 DĐ: 0915.532.428


Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hòa Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 18/7/1968

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

- Nơi ở hiện nay: Tổ 8 – Phường Chiềng Lề, TP Sơn La.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: hoantt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 0212.3753938 DĐ: 0915.768.489


Họ và tên: Đoàn Văn Thắng Chức vụ: Chủ tịch UBND

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 09/02/1983

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đại Hùng, Ứng Hòa, Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Tổ 7 – phường Tô Hiệu, TP Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: thangdv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 0212.3858770 DĐ: 0918.330.337


Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 17/9/1977

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: Tổ 11 - phường Chiềng Lề, TP Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: hiennt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 0212.3753936 DĐ: 0918.858.460


Họ và tên: Hoàng Ngọc Kiên Chức danh: Văn phòng cấp ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 18/4/1989

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Tổ 8 – phường Tô Hiệu, TP Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: kienhn.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 0212.3754925 DĐ: 0974.848.942

 


 

Họ và tên: Lù Thị Huệ Chức danh: Công chức Văn phòng – Thống kê (HĐND-UBND)

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 22/8/1988

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Chiềng Xôm. TP Sơn La, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Chậu Cọ - phường Chiềng Cơi, TPSL

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Không

- Đảng viên: Không

- Hòm thư: huelt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 0212.3753936 DĐ: 0383.661.331


Họ và tên: Vì Thị Kiều Oanh Chức danh: Công chức Văn phòng – Thống kê (mảng văn thư lưu chữ)

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 12/5/1977

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Bản Hẹo – Phường Tô Hiệu,TP.Sơn La, Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hẹo – Phường Tô Hiệu, TP.Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: oanhvk.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại CQ: 0212.3854986 DĐ: 0989.901.579

 

 

 

 

 

 

 

 


image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang