Xã Chiềng Cọ

 

Họ và tên: TÒNG THỊ BÓ

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 03 tháng 9 năm 1969

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0388322122

 

 

 

 

Họ và tên: LÈO VĂN PHÚC

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 14 tháng 7 năm 1969

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0374786585

 

 

 

Họ và tên: CÀ VĂN DANH

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 15 tháng 02 năm 1977

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Tam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0868150277

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: CÀ TRUNG HÒA

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 04 tháng 8 năm 1978

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Chậu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0985721917

 

 

 

Họ và tên: CÀ VĂN LỢI

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 13 tháng 5 năm 1985

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0378455243

 

 

 

Họ và tên: TÒNG THỊ HOA

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 31 tháng 7 năm 1973

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0915835393

 

 

 

Họ và tên: TÒNG VĂN VĂN

Chức vụ: Văn phòng đảng ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 12 tháng 10 năm 1982

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0346087834

 


 

Họ và tên: QUÀNG THỊ NIỆM

Chức vụ: Văn phòng đảng ủy

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 02 tháng 6 năm 1980

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0837860319image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang