UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 5 tháng cuối năm 2022

Ngày 3/8; UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao 5 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 5 tháng cuối

năm 2022.

        7 tháng đầu năm 2022; UBND thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; đồng thời phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị thành phố phụ trách, hướng dẫn, giúp đỡ các xã triển khai các chỉ tiêu, tiêu chí NTM. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở 5 xã được quan tâm; đã triển khai xây dựng 1 tuyến đường trục xã; lập hồ sơ thủ tục đầu tư 20 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 17,33km; lập hồ sơ thủ tục đầu tư 4 tuyến kênh mương, chiều dài 2.760m; phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình cấp điện thành phố; lập hồ sơ xây dựng, sửa chữa 21 nhà văn hoá tổ, bản, tiểu khu; đầu tư xây dựng hành lang bảo vệ 96 mó nước sinh hoạt. Phát triển sản xuất được chú trọng, đã tổ chức các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ tiêu thụ nông sản; hỗ trợ xây dựng 6 mô hình vườn mẫu; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin về các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, các sản phẩm để thí điểm triển khai sàn giao dịch truy xuất nguồn gốc, xuất xứ Nông sản; hỗ trợ phát triển 4 sản phẩm OCOP; tổ chức 31 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho trên 1.000 lượt người; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đã thành lập 01 HTX mới; các xã trồng được hơn 7.700 cây phân tán. Tính đến 15/6/2022, xã Chiềng Xôm đạt 7/19 tiêu chí; xã Chiềng Đen đạt 6/19 tiêu chí; 3 xã Chiềng Cọ, Chiềng Ngần và Hua La đạt 5/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM ban hành theo Quyết định 1002 ngày 6/6/2022 của UBND tỉnh.Các đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 5 tháng cuối năm 2022.

          Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế như đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng NTM các xã đều kiêm nhiệm; một số xã chỉ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng chưa chú trọng phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; phát triển văn hoá, cải thiện môi trường; chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông thôn còn chậm, chưa đồng bộ; chưa chú trọng phát triển ngành nghề dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp; nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng NTM còn thấp; việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế.Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận Hội nghị.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phương đề nghị các phòng, ban, đơn vị phối hợp với các xã tổ chức rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao theo quy định mới của Tỉnh và các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành, hoàn thành trước ngày 15/8; khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 theo tinh thần 5 rõ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng NTM, NTM nâng cao; tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được; tiếp tục tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, ưu tiên các chỉ tiêu, tiêu chí không sử dụng nguồn lực đầu tư như các tiêu chí về y tế, môi trường, giáo dục, ….

Tác giả:Trần Dương

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang