Phường Quyết Thắng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4

Phường Quyết Thắng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4

Phường Quyết Thắng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4.

Trong thời gian 4 ngày các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề về: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của đảng về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các luật về quốc phòng an ninh, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng…

Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để từ đó, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác xây dựng và bảo vệ địa bàn dân cư, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang