Tổng thu ngân sách thành phố tháng 02 ước đạt 85.279 triệu đồng

UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp khai thác các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, ban hành Kế hoạch tổ chức thu các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách trên địa bàn. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị dự toán, UBND các xã, phường thực hiện công tác khóa sổ ngân sách năm 2020 và rà soát chuyển nguồn sang năm 2021 đối với các khoản kinh phí được phép chuyển nguồn theo quy định.

Tổng thu ngân sách thành phố tháng 02 ước đạt 85.279 triệu đồng.

Kết quả trong tháng 2 ước đạt 85.279 triệu đồng trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 43.470 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 33.458 triệu đồng, thu chuyển nguồn 8.351 triệu đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm năm 2021 ước đạt 107.951 triệu đồng, đạt 20,28% dự toán tỉnh giao, 15,11% dự toán HĐND thành phố giao; trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 49.493 triệu đồng, đạt 16,60% dự toán tỉnh giao, đạt 10,31% dự toán HĐND thành phố giao.

Tổng chi ngân sách tháng 02 năm 2021 ước đạt 112.880 triệu đồng trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 23.902 triệu đồng, chi thường xuyên đạt 80.520 triệu đồng. Lũy kế tổng chi ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm năm 2021 ước đạt 117.612 triệu đồng, đạt 22,59% dự toán tỉnh giao, 17,35% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: Chi đầu tư xây dựng bản ước đạt 23.920 triệu đồng, chi thường xuyên 85.252 triệu đồng, chi chương trình mục tiêu 8.458 triệu đồng; rà soát, trình phân bổ đợt 1 vốn đầu tư đảm bảo kịp thời tiến độ giải phóng mặt bằng.

 

Tác giả:Lò Hà

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông