Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, kiểm tra công tác bầu cử và xây dựng NTM xã Chiềng Cọ.

Ngày 13/3, Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, cùng đoàn công tác của Thường trực thành ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã đến kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND và công tác xây dựng NTM tại xã Chiềng Cọ.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, kiểm tra công tác bầu cử và xây dựng NTM xã Chiềng Cọ.

       Với phương châm, vừa trực tiếp tham gia lao động với cấp ủy, chính quyền và bà con nông dân, đồng thời vừa nắm bắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như công tác xây dựng NTM nâng cao của xã Chiềng Cọ. Theo báo cáo xã Chiềng Cọ đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu được 48 người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đủ thành phần theo quy định, đồng thời làm tốt công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu HĐND, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 15/3, làm tốt công tác bảo đảm ANTT, nắm bắt tư tưởng của nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến nhân dân, rà soát danh sách cử tri trên địa bàn. Với mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao vào năm 2021, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Cọ đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, hiện nay xã đã đạt 13/17  tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Ngay sau khi kiểm tra, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, cùng đoàn công tác của Thường trực thành ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố, tham gia cấy lúa vụ chiêm xuân cùng bà con nhân dân xã Chiềng Cọ.

          Để làm tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy đề nghị xã Chiềng Cọ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp. Trong đó quan tâm làm tốt công tác thẩm tra lý lịch người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND theo quy định, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử, tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử một cách sâu rộng tới nhân dân, tổ chức hiệp thương lần thứ 2, lần thứ 3 theo đúng kế hoạch, tổ chức công bố và niêm yết danh sách người ứng cử theo quy định. Đối với công tác xây dựng NTM đề nghị xã tiếp tục củng cố các tiêu chí đã đạt, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí giao thông, đào tạo nghề lao động nông thôn, hoàn thiện tiêu chí về giáo dục theo đó phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao trong năm 2021.

Tác giả:Sa Hoàng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông