Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh kiểm tra các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn thành phố

Ngày 11-11, Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh đã tổ chức kiểm tra các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn thành phố.

Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh kiểm tra các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn thành phố.

          Từ đầu năm tới nay thành phố đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTMNC, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân về công tác xây dựng NTM-NTM nâng cao; hoàn thành rà roát, lập điều chỉnh quy hoạch NTM cho 5 xã giai đoạn 2020-2030.  Đã triển khai xây dựng tuyến đường trc xã Chiềng Đen dài 8,3 km, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư 18 tuyến đường giao thông với chiều dài trên 16km;  huy động trên 7 nghìn lượt người tham gia nạo vét, phát dọn trên 73 nghìn m2 kênh mương nội đồng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai dự án điện nông thôn, hiện nay tỷ lệ sử dụng điện an toàn trên địa bàn các xã đạt trên 97%. Duy trì  và nâng cao các tiêu trí trường chuẩn quốc gia, lập hồ sơ xây dựng, sửa chữa 21 nhà văn hóa, đồng thời tiếp tục duy trì và củng cô các tiêu trí theo quy định.

                Tại hội nghị, Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh đã rà soát và đánh giá các tiêu chí cũng như các chỉ tiêu đối với 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố. Theo đó xã Chiềng Đen đạt 11/19 tiêu chí, xã Chiềng Ngần đạt 13/19 tiêu chí, xã Hua La đạt 11/19 tiêu chí xã NTM; xã Chiềng Cọ đạt 5/19 tiêu chí, xã Chiềng Xôm đạt 5/19 tiêu chí NTMNC. Để thực hiện tốt công tác xây dựng NTM và nông thôn mới nâng cao, Ban điều phối tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó quan tâm về các tiêu chí môi trường, giao thông, thủy lợi, điện… Đề nghị các xã tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí và các chỉ tiêu bảo đảm sát, đúng theo các hướng dẫn của các cơ quan chức năng về các tiêu chí NTM-NTMNC.

Tác giả:Sa Hoàng

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang